Tordenvær og forening mellom det feminine og maskuline

 

For ikke så lenge siden var det tordenvær her, og det blir nok mer av det nå når sommeren kommer… Har du tenkt på at du kan dra nytte av tordenværet…?

De mørke, mørke skyer siger inn over landskapet og stenger ute nesten alt lys. De er både varme og kalde, slik at det skapes skarpe lynglimt og drønnende tordenskrall…

Det er ytterpolene, kulde og varme, som fronter hverandre. Varm og fuktig luft stiger opp og danner tunge skyer som møter den klare kalde luften der oppe. Det er som om de søker samme fordi de dypest sett ønsker å være sammen, ett, og ikke fra hverandre, som i en evig dans i sykluser der kun den ene er framme av gangen.

De ønsker sammensmeltning, enhet. Og når de endelig møtes oppstår enormt sterke utladninger, noen ganger helt ned i jorden, og vi opplever dem som både lys og lyd, så ufattelig sterke at vi kan bli redde…

Men, det tordenværet skaper, er livskraft. Når det tordner om sommeren blir alt mye grønnere etterpå. Det er faktisk sant, og det er fordi det bindes nitrogen i lufta under tordenvær, som plantene tar opp gjennom bladene eller røttene etter regnskyll. Nitrogen er et næringsstoff som gjør plantene grønnere og sterkere, og de vokser raskere. Det dannes også negative ioner i lufta nær bakken etter tordenvær. Negative ioner lager så frisk og ren en luft, og skal være svært så sunt for oss mennesker, og sikkert også for dyr og planter…

Lynet sender en ild ned i jorda, og noen ganger startes branner, som for å brenne vekk det gamle og skape rom for nytt liv, et nytt mangfold. Og lynglimtet, det skapes ikke kun av konfrontasjonen mellom varm og kald luft. Visste du at det også kommer inn en kosmisk stråle når det lyner? Den kommer fra kosmos og inn i tordenværet, og skaper lysglimt så ufattelig sterke, uendelig mange ganger sterkere enn en atombombe. Denne kosmiske strålen har vitenskapsfolk faktisk klart å registrere og måle. Tenk det…

Jeg tenker på tordenværet som når våre indre polariteter møtes, søker sammen. Og spesielt når vår indre feminine og maskuline kraft søker sammen. Når vi tør det… For det er sterke krefter, også i oss. Alle er vi polariserte inne i oss selv, mellom det feminine og maskuline, som yin og yang. På mange plan. I vår personlighet, mellom sinn og kropp, mellom tanker og følelser, mellom personlighet og vårt høyere selv/sjel/ånd, mellom jord og himmel i oss selv. Og på det ytre plan mellom kvinner og menn.

Polariseringen er der, i alt og alle, og slik har det vært til minnelige tider… Men nå, nå er tiden inne for mange å la disse polene nærme seg hverandre i større grad. Ja, kanskje smelte sammen på noen plan, eller til og med på alle plan… Og når disse to nærmer seg hverandre og smelter sammen, blir vi hele og skaper en ny sterk kraft, og nytt liv.

I denne prosessen skapes motstand og frykt, fordi det rokker ved det vante og kjente. Det trygge. Det nedarvede. Men når vi ser på hvilken kraft som kan skapes ved en sammensmeltning, som den kosmiske kraft som tordenværet åpner for, da er det vel verdt det. Det er verdt å prøve, og stå i prøvelsene som oppstår.

Når polene møtes blir man tvunget til å se på sitt mørke, og sine følelser, de tunge skyer… Med vokteren som viser deg alt du er redd for… Og det er skremmende med de kraftige utladninger som kan skjære gjennom hva det skulle være, og sette i gang store branner… Men tenk heller på denne kraften som en hjelp til å skjære gjennom og brenne vekk dine illusjoner og slør som skaper frykt, slik at solen kan skinne gjennom og sprekke det største av alle troll og terskelvoktere i deg…

 

Trollet sprekker...

Lyset trenger gjennom tordenskyene

 

Tordenværet kommer kanskje for å minne oss om den kraft og det nye, rene liv vi kan åpne opp for når vi våger å smelte sammen i vårt indre, mellom vår indre mann og kvinne. Neste gang du opplever et tordenvær, så tenk deg at det er din egen sammensmeltning det gjelder. Ja, hvorfor ikke ta det som en meditasjon…

Du kan koble deg på kreftene der oppe i skyene, og la  tordenværet hjelpe deg med å bli ett i deg selv. Tenk deg at du tar imot den fuktige varme luften som stiger opp, som kan ses som det feminine i deg, din indre kvinne som reiser seg… med varme følelser… Du tar imot jordens kraft og kjærlighet… Og den kalde klare luften ovenifra kan man se som din maskuline kraft, ånden, med klarhet og fokus, dine klare tanker når du er ett med denne kraften. Når disse møter hverandre i deg, dannes en sterk felles kraft, som er lynet som skyter ned i jorden som en manifestasjon av deg… og som skaper en port for en enda sterkere kraft, en kosmisk kraft! Og med denne kraften befrukter du jorden, som i et kosmisk sammensmeltning og skapelse…

Det kan hende at denne kosmiske kraften kommer sterkere dersom du også smelter sammen på det ytre plan, med din elskede som du kanskje møter i ditt liv. Ja, for sammen er man sterkere enn om man står alene…

Etter torden kommer ofte kraftige regnskyll, som for å rense jorden, kroppen, følelsene. Og så, når jorden er vasket ren, kommer alltid solen gjennom skyene, med de varme gylne stråler som bryter gjennom det mørke skylaget og gir varme og næring til det nye liv…

Ja, det er mange måter å se tordenværets symbolikk på… Kanskje ser du noe annet?

 

Gylne solstråler etter torden

 

 

http://bloggurat.net/minblogg/registrere/0607003a4971200cd65fcdc36546b1e0f8f5f080

http://bloggurat.net/kart/registrere/9410/saetre

Legg inn en kommentar